termalotelim

Hata
 • XML Parsing Error at 1:206. Error 9: Invalid character
Makale Dizini
Kütahya Yoncal? Kapl?calar? Yoncal? Termal Otel
Page #
Tüm Sayfalar

 

YONCALI KAPLICALARI

KÜTAHYA YONCALI TERMAL OTEL

 


 

 

 

 

 

Yar? Olimpik Yüzme Havuzu

 

https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/fb503ac8-8fed-49b5-a21a-21e039cbd038.png

 

 

Yar? Olimpik Aç?k Yüzme Havuzu

  Termal Su

Termal suyu Bikarbonat iyonunca çok zengin olup, Kalsiyum, Magnezyum iyonlar? da içermektedir. Çe?itli hastal?klar?n tedavisinde 1230’lu y?llardan beri kullan?lmaktad?r. ?çerdi?i mineraller sayesinde gençlik suyu olarak da kabul edilen Termal suyunun yeralt?ndan ç?k?? s?cakl??? 42 derece olup, tesisteki bütün odalarda, havuzlarda ve tedavi merkezindeki birimlerde mevcuttur.

Termal Suyun faydalar?;

Genel durumda düzelme, Kan dola??m?nda artma, Solunum h?zlanmas?, ?ç organ i?levlerinde artma, Vücut ?s?s?nda artma-terleme, Bozulmu? hormonal ve sinirsel dengelerde düzelme, A?r?larda azalma ve kas spazmlar?n?n çözülmesi, Hareket kapasitesinde artma, Eklem ve kaslardaki kal?c? hasarlar?n önlenmesi, Psikolojik rahatlama,

 


 

 

Aç?k Yüzme Havuzu

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 

 

 
 
 
 

 

 

  

 
                                 

 

Sauna

Jakuzi, Türk hamam?, Uzak Do?u masaj?n?n yan?nda Yoncal? Termal Otel’de sauna hizmetinden de yararlanabilirsiniz. 

Kapl?ca Tedavisinin Amac?,

Vücut direnci artt?rmak, genel durumu düzenlemek, hastan?n ?ikayetlerini azaltmak, hastal?k bulgular?n? ortadan kald?rmak, kal?c? hasarlar? önlemek ?eklinde söylenebilir.

Bir yer alt? suyuna maden suyu veya ?ifal? su denilebilmesi için;

1 litresinde en az 1 gram mineral ve e?ik de?erler üzerinde karbondioksit, hidrojen sülfür ve radon gazlar?ndan en az biri bulunmal?d?r.

Böyle bir suya kapl?ca denilebilmesi için s?cakl??? 20 derece üzerinde olmal?d?r.

Kapl?can?n Etkilerinin Olu?umu

Kesin olarak bilinmemektedir. Kapl?ca tedavi edici etkisi iki ana mekanizma ile aç?klanmaktad?r.

 • Biyokimyasal-Spesifik etki; su içinde bulunan erimi? mineral ve gazlar?n deri yoluyla emilmesi sonucu vücut metabolizmas?nda de?i?ikliklere sebep olmalar?.
 • Termal-Nonspesifik etki; suyun s?cakl??? ve çevre faktörlerinin etkisi ile kan dola??m?n?n artmas?, metabolizman?n h?zlanmas?, sinir sisteminin ve hormonal sistemlerin uyar?lmas?.

Kapl?ca Tedavisinin Etkileri

 • Genel Durumda Düzelme
 • Kan dola??m?nda artma
 • Solunum h?zlanmas?
 • ?ç organ i?levlerinde artma
 • Vücut ?s?s?nda artma – terleme
 • Bozulmu? hormonal ve sinirsel dengelerde düzelme
 • A?r?larda azalma ve kas spazmlar?n?n çözülmesi
 • Hareket kapasitesinde artma
 • Eklem ve Kaslardaki kal?c? hasarlar?n önlenmesi
 • Psikolojik rahatlama

Kas-iskelet sistemi hastal?klar?nda genellikle tuzlu, kükürtlü, karbondioksitli, oligometalik ve radyoaktif sular etkili olmaktad?r..

Hastal?klar

Osteopati uygulamalar? içerisinde Kraniosakralterapi, visseral osteopati, myofasial germeler, fonksiyonel uygulamalar ve manuel terapi bulunmaktad?r. Bu uygulamalar özellikle tüm vücudu içine alan bir tedavi metodu olarak günümüzde uygulanmakta ve hastayla birebir çal???lan tedavi metodu olarak kendini göstermektedir. A?a??da ad? geçen hastal?klar bu uygulamalar ile günümüzde ilaçs?z ve a?r?s?z bir ?ekilde tedavi edilmektedir. Böylelikle hastal?k tedavisinde gereksiz ilaç kullan?mlar?n?n önüne geçilmektedir.

Romatizmal Hastal?klar

 • Ankilozan Spondilit
 • Romatoit Artrit
 • Ostaoartrit

Ortopedik Hastal?klar

 • Kalça-diz protezi sonras? sekeller
 • K?r?k ve ç?k?k sonras? sekeller
 • Ba? yaralanmalar?
 • Menisküs yaralanmalar?
 • Tortikollis (E?ri boyun)
 • Omuz problemleri

A?r? Tedavisi

 • Migren
 • Gerilim tipi ba? a?r?s?
 • Ba? a?r?s?
 • Kulak ç?nlamas?
 • S?rt a?r?s?
 • Boyun a?r?s?
 • Bel a?r?s?
 • Ameliyat sonras? olu?an a?r?lar
 • Do?um sonras? olu?an a?r?lar
 • Çene a?r?s? (TME tedavisi)
 • Kas a?r?s? (Fibromyalji)
 • Kalça ve diz a?r?lar?

F?t?k

 • Bel f?t???
 • Boyun f?t??

?ç organlarla ilgili problemler

 • Konstipasyon (Kab?zl?k)
 • Reflü (Mide yanmas?)

Solunum Problemleri

 • Ast?m
 • KOAH

Felçli Hastal?klar

 • Hemileji(Yar?m felç)
 • Parapleji (Bacaklar?n felci)
 • Monopleji (tek felç)
 • Brakhial Pleksus (kol felci)

Sporcu yaralanmalar?

 • Kas y?rt???
 • Menisküs
 • Ba? yaralanmas?
 • Cerrahi sonras? tedavi

 

 

KONAKLAMA ÜCRETLER?

Hafta ?çi Konaklama Ücretleri

 

Pazar-Cuma

 

 

  YARIM PANS?YON
1 K??? 260,00 TL
2 K??? 325,00 TL
3 K??? 450,00 TL
SU?T 2 K??? 350,00 TL
SU?T 3 K??? 480,00 TL
K?NG SU?TE
 500,00 TL
0-6 YA? 1.ÇOCUK FREE
7-12 YA? ÇOCUK %50
   

        

 

KONAKLAMA ÜCRETLER?

Hafta Sonu Cumartesi tek gece

 

 

  YARIM PANS?YON
1 K??? 300,00 TL
2 K??? 400,00 TL
3 K??? 550,00 TL
SU?T 2 K??? 500,00 TL
SU?T 3 K??? 620,00 TL
K?NG SU?TE
 750,00 TL
0-6 YA? 1.ÇOCUK FREE
7-12 YA? ÇOCUK %50
   

 

Kurban Bayram? 18-22 A?ustos

1 gecelik ücret

 

  YARIM PANS?YON
2 K??? 400,00 TL
3 K??? 550,00 TL
SU?T 2 K??? 550,00 TL
SU?T 3 K??? 760,00 TL
K?NG SU?TE 750,00 TL
0-6 YA? 1.ÇOCUK FREE
7-12 YA? ÇOCUK %50

             

 

Kurban Bayram? 22-26 A?ustos

1 gecelik ücret

 

  YARIM PANS?YON
2 K??? 480,00 TL
3 K??? 660,00 TL
SU?T 2 K??? 660,00 TL
SU?T 3 K??? 910,00 TL
K?NG SU?TE 900,00 TL
0-6 YA? 1.ÇOCUK FREE
7-12 YA? ÇOCUK %50

 

 

               *F?YATLARIMIZA KDV DAH?L OLUP, GECEL?K F?YATLARDIR.

               *KONAKLAMA ?EKL? YARIM PANS?YONDUR.              

               *TERMAL YÜZME HAVUZLARI,SAUNA, BUHAR ODASI, TUZ ODASI, FITNESS CENTER VE TÜRK  HAMAMI KONAKLAMA ÜCRET?NE DAH?L AKT?V?TELERD?R.              

                    *ÇOCUK ?ND?R?MLER? EBEVEYNLER?YLE AYNI ODADA KONAKLAMALARDA GEÇERL? OLUP,0-6 YA? 1. ÇOCUK FREE’dir.

               *ÖDEMEN?NREZERVASYON SIRASINDA YAPILMASI ESASTIR.


      

Kapl?ca Tedavisinin Amac?, 

Vücut direnci artt?rmak, genel durumu düzenlemek, hastan?n ?ikayetlerini azaltmak, hastal?k bulgular?n? ortadan kald?rmak, kal?c? hasarlar? önlemek ?eklinde söylenebilir. 

Bir yer alt? suyuna maden suyu veya ?ifal? su denilebilmesi için; 

1 litresinde en az 1 gram mineral ve e?ik de?erler üzerinde karbondioksit, hidrojen sülfür ve radon gazlar?ndan en az biri bulunmal?d?r. 

Böyle bir suya kapl?ca denilebilmesi için s?cakl??? 20 derece üzerinde olmal?d?r. 

Kapl?can?n Etkilerinin Olu?umu 

Kesin olarak bilinmemektedir. Kapl?ca tedavi edici etkisi iki ana mekanizma ile aç?klanmaktad?r. 

1-    Biyokimyasal-Spesifik etki; su içinde bulunan erimi? mineral ve gazlar?n deri yoluyla emilmesi sonucu vücut  metabolizmas?nda de?i?ikliklere sebep olmalar?.Termal-Nonspesifik etki; suyun s?cakl??? ve çevre faktörlerinin etkisi ile kan dola??m?n?n artmas?, metabolizman?n h?zlanmas?, sinir sisteminin ve hormonal sistemlerin uyar?lmas?. 

Kapl?ca Tedavisinin Etkileri 

Genel Durumda Düzelme

Kan dola??m?nda artma Solunum h?zlanmas?

?ç organ i?levlerinde artma

Vücut ?s?s?nda artma – terleme Bozulmu? hormonal ve sinirsel dengelerde düzelme A?r?larda azalma ve kas spazmlar?n?n çözülmesi

Hareket kapasitesinde artma

Eklem ve Kaslardaki kal?c? hasarlar?n önlenmesi

Psikolojik rahatlama Olarak söylenebilir. 

Kas-iskelet sistemi hastal?klar?nda genellikle tuzlu, kükürtlü, karbondioksitli, oligometalik ve radyoaktif sular etkili olmaktad?r.

 

Hastal?klar

Osteopati uygulamalar? içerisinde Kraniosakralterapi, visseral osteopati, myofasial germeler, fonksiyonel uygulamalar ve manuel terapi bulunmaktad?r. Bu uygulamalar özellikle tüm vücudu içine alan bir tedavi metodu olarak günümüzde uygulanmakta ve hastayla birebir çal???lan tedavi metodu olarak kendini göstermektedir. A?a??da ad? geçen hastal?klar bu uygulamalar ile günümüzde ilaçs?z ve a?r?s?z bir ?ekilde tedavi edilmektedir.  Böylelikle hastal?k tedavisinde gereksiz ilaç kullan?mlar?n?n önüne geçilmektedir.
 1. Romatizmal Hastal?klar

 • Ankilozan Spondilit

 • Romatoit Artrit

 • Ostaoartrit

 1. Ortopedik Hastal?klar

 • Kalça-diz protezi sonras? sekeller

 • K?r?k ve ç?k?k sonras? sekeller

 • Ba? yaralanmalar?

 • Menisküs yaralanmalar?

 • Tortikollis (E?ri boyun)

 • Omuz problemleri

 1. A?r? Tedavisi

 • Migren

 • Gerilim tipi ba? a?r?s?

 • Ba? a?r?s?

 • Kulak ç?nlamas?

 • S?rt a?r?s?

 • Boyun a?r?s?

 • Bel a?r?s?

 • Ameliyat sonras? olu?an a?r?lar

 • Do?um sonras? olu?an a?r?lar

 • Çene a?r?s? (TME tedavisi)

 • Kas a?r?s? (Fibromyalji)

 • Kalça ve diz a?r?lar?

 1. F?t?k

 • Bel f?t???

 • Boyun f?t???

 1. ?ç organlarla ilgili problemler

 • Konstipasyon (Kab?zl?k)

 • Reflü (Mide yanmas?)

 1. Solunum Problemleri

 • Ast?m

 • KOAH

 1. Felçli Hastal?klar

 • Hemileji(Yar?m felç)

 • Parapleji (Bacaklar?n felci)

 • Monopleji (tek felç)

 • Brakhial Pleksus (kol felci)

 1. Sporcu yaralanmalar?

 • Kas y?rt???

 • Menisküs

 • Ba? yaralanmas?

 • Cerrahi sonras? tedavi

F?Z?K TEDAV?

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimiz son teknolojilerle üretilen tüm modern tedavi cihazlar?na sahip olup,Dura Osteopati ekibi ile insan sa?l???n? ön planda tutan bir i?letmecilik anlay??? ile hizmet vermektedir.

Osteopati Nedir?

1864 – 1874 y?llar? aras?nda menenjit epidemisini takiben Amerikan doktorlar?ndan Dr.  Andrew Taylor Still klasik t?p e?itiminin d???nda farkl? t?bbi teoriler geli?tirmi?tir. Kendisi hastal?k tedavisinde gereksiz ilaç kullan?ld???n? ve tedavinin hastal?ktan ba??ms?z olarak izole olarak hastaya göre yap?lmas? gerekti?ini savunmu?tur. Bu fikirleri bilim çevresi taraf?ndan alaya al?nm??t?r. Fakat kendisi fikirleri do?rultusunda çal??malar?na devam etmi?tir. Hastalar?nda ald??? iyi sonuçlar onun American School of Osteopathy okulunu kurmas?n? sa?lam??t?r. 1892 ‘den sonra 2 y?ll?k Osteopati okullar? aç?lm??t?r. ?lerleyen y?llarda osteopati uygulamalar? çok fazla artm??t?r.

Osteopati holistik bir tedavi yakla??m?d?r. Tedavide vucut bir bütün olarak de?erlendirilir.  Kas, eklem ve omurgaya yönelik bütüncül bir yakla??m? vard?r. Osteopatide yaln?zca hastan?n a?r?s?n?n oldu?u bölgeye konsantre olunmaz. Vücudun tüm sistemlerinin dengesini sa?lamaya yönelik olarak manuel bir tedavi yakla??m? içinde hareket edilir.
Tüm vücudumuzu saran fasial dokunun herhangi bir yerinde olu?an k?s?tl?l?k doku çekimi ile problemin oldu?u bölgeden çok uzakta a?r? ve hareket k?s?tl?l???na yol açabilmektedir. As?l problemin oldu?u bölgedeki fasial k?s?tl?l???n yeri bulunup tedavi edilmez ise hastan?n a?r?yan bölgesinin kal?c? olarak iyile?tirilmesi de mümkün olamamaktad?r. Örne?in omurgan?n alt bölgesine gelen bir travma bir süre sonra doku çekimi nedeniyle geçmeyen ba? a?r?lar?na veya karaci?erdeki bir disfonksiyon boyun veya omuz a?r?s?na neden olabilmektedir. Klasik tedavi yakla??m?nda omurga ve omuz tedavi edilmeye çal???l?r. Bu tedavi yakla??m? bazen etkili olurken bazen etkili olamamaktad?r. Osteopatik yakla??mda ise karaci?er ve omurgadaki limitasyonlar ve disfonksiyonlar giderilmeye çal???l?r. Osteopati tedavisi sonuçlardan çok nedenleri tedavi etmeye çal??an bir yakla??md?r.

 

 

 

 

 

 

 

Dr.A.Taylor Still

 

 
 

 

KÜTAHYA - YONCALI KAPLICA SUYU

ANAL?Z RAPORU

 
 
 
 
?yonlar Mg/LtMilival/Lt

%Milival

Amonyum

NH4+

0.0225

0.0032

0.0330

Sodyum

Na+

13.4284

0.5841

6.0194

Postasyum

K+

2.8582

0.0731

0.7533

Kalsiyum

Ca2+

141.6000

7.0800

72.9626

Ma?nezyum

Mg2+

23.6925

1.9500

20.0957

Demir

Fe2+

0.06000

0.0021

0.0216

Aluminyum

Al3+

0.10000

0.0111

0.1144

 

 

181.7616

9.7036

100.0000

Klorür

CI-

12.0000

0.3385

3.4260

?yodür

I-

0.0055

Eser

Eser

Bromür

Br-

0.7200

0.0090

0.0910

Fluorür

F-

1.8800

0.0989

1.0004

Sülfat

SO42-

135.8000

2.8291

28.6158

Nitrit

NO2-

0.0072

0.0002

0.0020

Hidrofosfat

HPO42-

0.5200

0.0108

0.1092

Bikarbonat

HCO3-

402.6000

6.6000

66.7577

 

 

735.2943

9.8865

100.0000

Metasilikat asidi

H2SiO331.200  
Toplam 766.4943  
Serbest Karbondioksit 200.288Mg/Lt 
Temperatür 41,2OC  
PH 6,64  
Radon Rn222 2190Pci/Lt 
 
Kimyasal S?n?fland?rma: Bikarbonatl? ( %67,76 milival ), Sülfat (%28,62 milival ), Kalsiyumlu ( %72,96 milival ), Ma?nezyumlu (%20,09 milival ve Radyoaktif     ( 2192 Pci/Lt )
 
 

 

1 –Lokasyon:Kirazl? Da?? Eteklerinde bulunan Yoncal? Kapl?calar?ndaki tesisimiz Kütahya-Tav?anl? Karayolu üzerinde olup, Kütahya Merkeze 16 km mesafededir.

 

2-Konaklama ve Yeme-?çme: 73 oda ve 180 yatak kapasitesine sahip olan tesisimizde 2 kral dairesi, 6 suit oda ve tüm odalarda balkon ,tv, telefon ,minibar,emanet kasas?,banyoda;saç kurutma makinesi, termal su mevcuttur.Zemin hal? ile kapl? olup, merkezi ?s?tma sistemi kullan?lmaktad?r. Tesisimizde 250 ki?ilik kapal? resataurant, 600 ki?ilik havuzba?? restaurant ,150 ki?ilik özel yemek ve toplant? salonu bulunmaktad?r.

 

3-Aktiviteler:Tesisimizin restaurant  bölümünde yoncabar ve d?? havuz bölümünde havuzbar bulunmaktad?r.Kütahya içerisinde;Kütahya Kalesi,Dönenler Mevlevihanesi,Arkeoloji Müzesi,Çini Müzesi,Sad?k Atakan Özel Çini Müzesi, Germiyan Kona??,Porselen Ma?azalar? ve çini atölyelerine,Kütahya Merkez d???nda ise;Çavdarhisar Aizonai Antik Kenti,Dumlup?nar ?ehitli?i ve Frig Vadisine geziler düzenlenmektedir.

 

4-Ücretli Servisler : Çama??rhane,gazete,ütü,telefon,oda servisi,taksi,revir,masaj,bitki banyosu,parafin banyosu,çamur banyosu ,fizik tedavi üniteleri

   Ücretsiz Servisler:Uyand?rma,transfer(önceden haber vermek ko?uluyla), havuz , sauna, jakuzi,f?tness center ,Klasik Türk Hamam?

 Not:Evcil hayvan kabul edilmemektedir.

 

 5-Sa?l?k-Termal:

      Üniteler:Tesisimizde 1 kapal? yüzme  havuzu,1’isi yar? olimpik olmak üzere 2 adet aç?k yüzme havuzu,1 adet bayanlar havuzu,1 adet romatizmal hastal?klar havuzu, sauna, jakuzi, f?tness center ve Klasik Türk Hamam? bulunmaktad?r.Bu birimlerin d???nda;masaj,bitki banyosu,parafin banyosu,çamur banyosu  birimlerimiz de mevcuttur.

     Termal Suyun Endikasyonlar?:Romatizma,lumbalgie,bel-boyun f?t???,kireçlenme,k?r?k ya da felç sonras? rehabilitasyon,spor yaralanmalar?.

 6-Tesise Ula??m:Ula??m tren ve otobüsle sa?lanmaktad?r. Kütahya As Turizm’in Tav?anl? istikametine geçen araçlar? tercih edildi?i takdirde yolcular?m?z tesisimizde inebilmektedirler.

Tren tercih edildi?i takdirde ise Kütahya Otogar?ndan Yoncal? Kapl?ca Minibüsleriyle tesisimize ula??m mevcuttur.

 

ADRES:YONCALI TERMAL OTEL

              TAV?ANLI KARAYOLU 16.KM YONCALI/KÜTAHYA

 

REZERVASYON TEL        :0222 220 93 85

  

EMET TERMAL RESORT OTEL

Emet Termal Resort 
Kütahya'n?n tek 5 y?ld?zl?  otelinde
yerinizi ay?rt?n...

ÖMER TERMAL

ömer termal
3 odal?, 2 odal?, tek odal? villalar?
ve otel odalar?yla Ömer Termal ...

  

Ana Menü

termal otelim